КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ІСПИТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 051 «ЕКОНОМІКА» УСПІШНО СКЛАДЕНИЙ НАШИМИ ЗДОБУВАЧАМИ ОСВІТИ