НАУКОВО-ПРАКТИЧНА РОБОТА

Наукові матеріали
Збірник наукових праць з матеріалами II Міжнародної наукової конференції «Розвиток наук в умовах нової реальності: проблеми та перспективи» (3 травня, 2024 р.) Збірник матеріалів ХVІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України (26 лютого – 07 березня 2024 р.) Термінологічний словник викладача фахового коледжу, 2023. Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи» (19-20 жовтня 2023 р.) Збірник матеріалів Всеукраїнського круглого столу «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти: теорія, методика, практика» (14 листопада 2022 р.) Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій» (13 травня 2022 р.) Збірник матеріалів ХVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України (29 квітня, 17-20 травня 2022 р.) Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Професійна освіта для сталого розвитку: виклики в умовах воєнного стану, результати і перспективи» (20 жовтня 2022 р.) Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи» (25-26 листопада 2021 р.) Методичні основи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти: методичний посібник, 2021 р. Журнал «Професійна педагогіка» №1(20) 2020 р. Матеріали тез доповідей XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» (25–26 травня 2023 р.) Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Лідери ХХІ століття. Погляд у майбутнє» (26-27 жовтня 2023 р.) Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Авіа-ракетобудування: перспективи та напрями розвитку» (2021 р.) Матеріали ІІ Науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Авіа-ракетобудування: перспективи та напрями розвитку» (2 грудня 2020 р.) Матеріали науково-техніічної конференції студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених «Інноваційні технології» (25-26 листопада 2020 р.)