Протидія корупції

Корупційними діяннями є:

а) незаконне одержання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, у зв’язку з виконанням таких функцій матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг, у тому числі прийняття чи одержання предметів (послуг) шляхом їх придбання за ціною (тарифом), яка є істотно нижчою від їх фактичної (дійсної) вартості;

б) одержання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, кредитів або позичок, придбання цінних паперів, нерухомості або іншого майна з використанням при цьому пільг чи переваг, не передбачених чинним законодавством.

Законодавчі акти України відповідно питання боротьби з корупцією:

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції»
2. Закон України від 14.10.2014 № 1700-УІІ «Про запобігання корупції»
3. Закон України від 13.05.2014 № 1261-УІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України»;

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Шевченко Д. А.
Про факти корупційних правопорушень можна повідомляти:
– На адресу електронної пошти: antikor@kafk.edu.ua
– У телеграм-канал АНТИКОР-КАФК